Skip to content

All posts by marcus

Bäst på sökmotoroptimering?

Det som kallas för sökmotoroptimering eller SEO är de tekniker och åtgärder som genomförs för att få en hemsida att placera sig högre upp i sökresultaten på Google och andra sökmotorer.

Om du vill hitta en webbyrå i Borås som är bäst på sökoptimering bör du göra en grundlig genomgång av de alternativ som finns. Självklart kan inte alla SEO-företag kalla sig det bästa, men de flesta är överlag ganska duktiga på vad de gör med avseende på resultat, men för att kunna göra en utvärdering bör du se vad de erbjuder i sin produkt.SEO

De flesta SEO-paket består av följande delar:

1. Nulägesanalys

Denna syftar till att få en uppfattning om de delar på din hemsida som behöver förbättras. Vissa företag lämnar en hel rapport över vad de hittat i nulägesanalysen och vad som bör åtgärdas i en åtgärdsplan. Detta gäller dock inte alla företag eftersom det ganska snabbt syns vad som behöver göras och kan då åtgärdas direkt i samband med on-page arbetet.

2. Sökordsanalys

Detta görs av alla SEO-företag eftersom det handlar om att hitta de sökord som är bäst anpassade för webbplatsens olika delar. Om ditt SEO-företag inte på något sätt hjälper dig med sökordsanalys kan du vara säker på att de inte vet vad de gör. Var noga med att ha eget inflytande över de sökord som väljs så att du får det du vill ha. Kom dock ihåg att lyssna på råd eftersom vissa sökord inte är lämpliga att använda även om de har mycket trafik.

3. On-page

De flesta SEO-företag genomför olika typer av on-page åtgärder och det är här kvalitén skiljer sig ganska mycket åt. Du bör ta reda på hur mycket arbete de är villiga att lägga ner på on-page arbetet. Oftast behöver större justeringar göras som kräver en hel del arbete. Du bör också tänka på om du är villig att låta SEO-företaget ändra i ditt innehåll eftersom det oftast är här de största förbättringarna kan göras. Om de enbart gör mindre justeringar i meta title, desc och liknande bör du söka dig vidare. De bör också förstå hur innehållet ska justeras i förhållande till konkurrenter och vad som ”fungerar” för de sökord en specifik sida ska optimeras för. Det är också väldigt bra att det även finns kompetens inom webbutveckling, webbdesign och systemutveckling eftersom det ibland kan krävas mer avancerade åtgärder som går utanför enklare ändringar på en vanlig innehållssida.

4. Off-page

För att en hemsida ska kunna ta sig upp på sökord krävs nästan alltid länkar in till domänen. Många SEO-företag arbetar med länkar, men på olika sätt. Kvalitén på länkarna skiljer sig åt väldigt mycket och det är här pengar går att spara. De flesta SEO-företag försöker komma billigt undan genom att lägga ut länkar till sina kunder på samma domäner. Detta gör att du kan hamna ihop med kunder som inte har ett dugg med din verksamhet att göra. Det bästa är de företag som låter dig få länkar från helt egna domäner eftersom det ger bäst effekt, men det är också dyrast för SEO-företaget att göra så. Andra arbetar med så kallade länkbeten vilket kräver en hel del kreativitet för att lyckas. Detta innebär oftast högst kostnad för dig som kund, men resultatet kan bli väldigt bra, men för mer ”trista” branscher kommer resultatet sannolikt inte att bli speciellt bra eftersom det inte finns många länktillfällen.

5. Rapporter & uppföljning

Om du inte kan följa arbetet så vet du inte hur det går. Att få månatliga rapporter är det minsta du kan begära eftersom det annars kan bli ganska svårt att se hur dina sökord rör på sig. Ett alternativ är SEOlytics som gör att du kan få en inblick. Om de inte vill visa hur det går bör du byta företag. Det är också en fördel om du har tillgång till statistik från Google Analytics eftersom det gör det enkelt att se om du får mer trafik eller inte och varifrån den kommer. De flesta företag som arbetar med sökmotoroptimering brukar vara duktiga på att lämna rapporter och många har även egenutvecklade dashboards för rapportering.

Priset är den sista avgörande faktorn. Om du har en liten budget bör du söka dig till en större leverantör eftersom de oftast har ”billigare” lösningar. Det brukar oftast räcka om du inte har en hemsida i ett konkurrensutsatt segment – i så fall är en mindre specialiserad byrå bättre som kan ge dig en lösning med högre kvalité.

Tycker du att sökmotoroptimering verkar roligt kan du alltid försöka genomföra en del av arbetet själv genom att följa riktlinjerna från Google.